Matthias Lenaerts

Matthias heeft sinds jaren een praktijk in Tervuren (B) en Malle (B) waar hij nauw samenwerkt met enkele osteopaten.

 

Door regelmatig intertherapeutisch overleg beseft hij meer dan wie ook dat de link tussen osteopathie en voeding erg groot is. Terwijl in de osteopathie alles mechanisch wordt behandeld, bekijkt men in de orthomoleculaire voedingsleer klachten door een biochemische bril. Maar klachten hebben vaak een gemengde oorzaak. Met deze cursus wil Matthias osteopaten inspireren om door een andere bril te kijken en op die manier je onderzoek te vergemakkelijken en je adviezen te verbeteren.

 

Naast zijn klassieke scholing als diëtist, met specialisatie sportdiëtetiek, heeft hij zich bijgeschoold in orthomoleculaire therapie. Momenteel is Matthias bezig met het afronden van de KpNI opleiding.

Upcoming Events

Geen cursussen gevonden